cabecera cat

cabecera

CIDUI 2016

Ja pots accedir a tota la informació del CIDUI 2016 fent click aquí

Història

historia

El mes de juliol de l’any 2000 els Instituts de Ciències de l’Educació (ICEs) de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Politècnica de Catalunya organitzaven el I Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Els organitzadors eren conscients d’estar vivint canvis molt ràpids que obligaven a atendre, molt més, la contínua variabilitat de les coses, que a llur estabilitat i continuïtat. Les noves realitats demanaven nous professionals amb capacitat d’autoaprenentatge per a afrontar noves situacions i coordinar i dirigir equips.

La cooperació entre aquells tres ICEs multiplicava la seva eficàcia i la seva incidència en la vida real d’aquelles universitats. Així es va expressar gràficament amb la fómula “CIDUI-ICE 3”, amb la qual es va convocar, l’any 2001, el Primer Simposi Internacional, dedicat a reflexionar sobre els models de formació inicial del professorat universitari a Europa. La fórmula d’organitzar un congrés de manera bianual i un simposi en els anys intercongressuals va anar arrelant.

A poc a poc es van anar afegint al CIDUI la resta d’universitats públiques catalanes. Actualment en formen part els Instituts de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Girona i la Universitat de Lleida, la Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centre de Qualitat i Innovació Docent de la Universitat Pompeu Fabra i l’eLearn Center de la UOC.

Relacions Institucionals

institucions

El Congrés és una realitat singular i significativa, un espai de col·laboració entre les universitats de Catalunya, obert a la resta de les universitats espanyoles i d’arreu del món. Organitzat per totes les universitats públiques catalanes que s’hi han anat adherint progressivament, en un procés que considerem exemplar en el seu plantejament: ha partit del respecte a la lliure voluntat de les universitats i d’una cooperació lleial i generosa per part de tothom. Amb el temps, s’ha acabat teixint una estructura institucional plural en la qual, universitats que han de competir en molts àmbits, col·laboren com una de sola per tal d’innovar i millorar. L’experiència acumulada del CIDUI i el balanç positiu que fan totes les institucions implicades (diferents unitats de les universitats que integren l’ACUP) permeten pensar en la possibilitat d’obrir una nova etapa en el procés  d’institucionalització del CIDUI, en un nou marc de les universitats de Catalunya.

Finalitats

 objetivo

  • Fomentar l’intercanvi d’experiències de millora docent

  • Impulsar la recerca i la innovació

  • Fomentar un major rigor científic en l’àmbit de la docència

  • Afavorir la cooperació entre les universitats en temes de qualitat docent

  • Debatre a nivell acadèmic sobre la realitat i els reptes de les universitats

  • Fomentar la internacionalització de les universitats públiques catalanes

patrocinadores

ubuabupcmarca_vermellaudgudlurvuoc  uoc